Maxin's story

„Za každou úspěšnou firmou, stojí spokojený zaměstnanec.“

Dlouholeté zkušenosti vytvořily z každého z nás experta ve svém odvětví s cennými zkušenostmi.

Každý z nás je jiný, avšak dohromady se setkal tým jedinečných osobností, a tak vznikla MAXIN‘S Group, s.r.o.

 Své služby realizujeme s přesvědčením, že aktivně přispíváme k naplnění přání, ambic a cílů našich klientů. Základem úspěchu a prosperity každé společnosti jsou především lidé.

Proto jsme toho názoru, že když zaměstnancům nevytvoříte podnětné a motivující místo pro práci, ani výsledek jejich práce nepřesáhne hranici výjimečnosti.

Chceme, aby naši zaměstnanci cítili z naší strany plnou podporu a byl jim nabídnut prostor pro vlastní rozvoj. Záleží nám na tom, aby překonávali sami sebe, vystoupili ze své zóny komfortu a nebáli se naplno se projevit. Podporujeme je, aby vystoupili ze svého stínu a vyjádřili tak nejen svůj názor, nýbrž i potřeby a nápady. Každý nápad je kouskem skládačky, který vytváří hmatatelný celek.

Chceme, aby každý zaměstnanec byl podnětným členem a součástí našeho týmu, nejen řadovým zaměstnancem. Každý názor a zpětná vazba jsou pro nás cennou informací, kterou se snažíme vyslechnout a patřičně s ní dále zacházet.

Proč
právě my?

Máte zájem o naše služby? Neváhejte nás kontaktovat.

Garance spokojenosti

 • Přímé řízení na místě
 • Koordinátor, tlumočník 24/7
 • Ubytování
 • Lokální a mezinárodní přeprava
 • Stravování
 • Zdravotní péče 24/7
 • Pravidelná setkání
 • Zálohová mzda
 • Maximalizace pracovních hodin
 • Společenský život – akce

Zkušenosti

 • Produkce s různými výrobními typy
 • Růst produkce a inovací
 • Aktivní spolupráce na produkčních cílech
 • Aktivní řízení zaměstnanců, rychlá odezva
 • Pojišťovací programy pro nářadí / technologie / díly

Přínos spolupráce

 • Bohaté zkušenosti se zahájením nové výroby
 • Analýzy výrobních linek
 • Přizpůsobený nábor pro konkrétní výrobu
 • Řešení problémů nové produkce
 • Programy pro rychlou adaptaci nováčků
 • Flexibilita při řešení problémů
 • Neplánované přesčasy
 • Víkendy / Noční směny navíc
 • Nárazové konce kvartálů
 • Vánoční / Novoroční produkce

Aktuální působení
MAXIN'S Group