Personal management

Na požadavky klienta reagujeme hlavně rychle a flexibilně

Kompletní služby v oblasti
personálního managementu

Základním pilířem efektivního personálního managementu je správně vypracovaná a uskutečňovaná personální strategie.

Vytváříme dlouhodobé a komplexní cíle týkající se potřeb zaměstnanců a zároveň nabízíme způsoby, jak těchto cílů dosáhnout. Prvořadá je spokojenost klienta a naplnění jeho požadavků a stanovených kritérií.

Našimi hlavními výhodami v oblasti personálního managementu

 • výběr kandidáta z naší interní databáze
 • okamžité spuštění reklamní kampaně
 • výběr kandidátů na základě požadavků klienta
 • rychlé obsazení požadované pozice kandidátem
 • kompletní péče o zaměstnance (mzdy, smlouvy, školení, ubytování)
 • pojištění společnosti za škody způsobené našim zaměstnancem
 • možnost přechodu zaměstnance do kmenového stavu

Dočasné zaměstnávání

Na požadavek klienta reagujeme hlavně rychle a flexibilně. Jsme schopni se téměř okamžitě přizpůsobit požadavkům trhu práce a neočekávaným situacím.

Jsme ideálním řešením pro společnosti, které potřebují rychle a kvalitně obsadit dočasně uvolněná nebo nově vzniklá pracovní místa.

 • Vyřešíme problémy s nadměrnou fluktuací nebo nedostatkem zaměstnanců
 • Pomůžeme Vám zvládnout náhlý nárůst produkce a nárazovou práci
 • Najdeme Vám adekvátní náhradu při krátkodobých výpadcích stálých zaměstnanců jako je nemoc nebo dovolená
 • Poskytneme pracovníka na období odchodu stálého zaměstnance na mateřskou dovolenou nebo při dlouhodobé pracovní neschopnosti stálého zaměstnance
 • Jsme připraveni reagovat na situace nárazových nebo sezónních prací
 • Při nedostatku vhodných lokálních kandidátů přistupujeme k řešení zahájení mezinárodního náboru

Recruiting

Klíčem k úspěchu je správná predikce – předpoklad, že zaměstnanec, kterého Vám vybereme, bude hodnotným článkem Vaší společnosti, tj. bude svou kvalifikací a zkušenostmi odpovídat stanoveným požadavkům a potřebám.

Důsledností výběrových procesů dosáhneme, že námi zprostředkovaný kandidát bude nejen adekvátním řešením potřeb klienta, ale i zaměstnancem s potenciálem osobnostního a kariérního růstu.

 • Nižší/střední management
 • Expert/kvalifikovaný

Personalisté ve společnostech většinou nemají dostatek času pro tuto zdlouhavou specializovanou aktivitu, v tomto případě nastupujeme právě my s profesionálním řešením pro naplnění maximální spokojenosti klienta.

Postaráme se o celý proces od A po Z

Od náboru uchazečů až po převzetí odpovědnosti za efektivitu

Domluvte si obchodní schůzku

Postaráme se o celý náborový proces, jehož výsledkem jsou kvalifikovaní pracovníci odpovídající kritériím společnosti.

Náborový proces

Za jeden z nejdůležitějších úkolů považujeme, aby všechna pracovní místa byla obsazena kvalifikovanými a spolehlivými zaměstnanci. Předchází tomu podrobná analýza trhu, na jejímž základě přizpůsobujeme výběr metod i způsobů, jak co nejefektivněji a nejrychleji dosáhnout stanoveného cíle.

Proces přijetí zaměstnance od prvního kontaktu, pohovorů, testování až po samotné umístění zaměstnance ve Vaší společnosti zajistí náš náborový tým.

Databáze

Reklamní kampaň

Pohovory

Testování kandidátů

Selekce kandidátů